Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού δημοσίευσε σήμερα την προκήρυξη δύο διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού στα Ευρωπαϊκά όργανα. Ο ένας διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 5 βοηθών στον τομέα «εκτύπωση όφσετ» και ο άλλος την πρόσληψη 21 βοηθών στον τομέα «προετοιμασία δημοσιευμάτων για το τυπογραφείο». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους δύο διαγωνισμούς καθώς επίσης και για όλους τους άλλους διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο 2009 και αφορούν Έλληνες και Κύπριους πολίτες, υπάρχουν στη σελίδα «Εργασία«.

Advertisements